e-mail: info@chirurgennoordwest.nl


De haperende vinger

Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en oorzaak van een haperende vinger of 'snapping finger' en de meest gebruikelijke behandelingsmogelijkheden. Het is goed u te realiseren dat bij het vaststellen van een aandoening de situatie voor iedereen weer anders kan zijn.

Wat is een haperende vinger?

Het betreft een ontstekingsreactie van de buigpees van één van de vingers en soms ook van de peesschede (de huls waar de pees doorheen glijdt). Er ontstaat daardoor een verdikking van de pees waardoor deze niet meer mooi door de peesschede glijdt. Dit ontstaat ter hoogte van het gewricht van de vinger of duim naar de handpalm, aan de binnenzijde van de hand. Op een gegeven moment kan de pees zelfs vastlopen, waarbij de vinger moet worden geholpen zich te strekken. De oorzaak is meestal niet duidelijk. Soms is er sprake geweest van een overbelasting. Het is een onschuldige maar lastige afwijking.

Wat zijn de verschijnselen en klachten?

Aanvankelijk is er sprake van een geringe pijn of irritatie bij het buigen van de vinger, vooral bij het vastgrijpen. Door toename van de verdikking van de pees, verergert de pijn en ontstaat op een gegeven moment de situatie dat de vinger niet meer op eigen kracht kan worden gestrekt. U voelt dan bij het strekken een 'knapje' en soms pijn. De diagnose wordt door uw arts eenvoudig aan de hand van het lichamelijke onderzoek gesteld. Er zijn geen verdere onderzoeken nodig.

Wat zijn de behandelingsmogelijkeheden?

Als de hapering niet al te ernstig is kan meestal geprobeerd worden de ontsteking tot rust te brengen met behulp van een injectie in de peesschede. De vloeistof die wordt ingespoten is een combinatie van een verdovingsmiddel met een cortisonpreparaat. Cortison brengt ontstekingen tot rust. Daarna wordt enige rust voorgeschreven. Het resultaat van deze behandeling is niet altijd blijvend en de klachten kunnen weer terugkeren. Gewoonlijk kan u dan een kleine operatie worden voorgesteld. Dit geschiedt poliklinisch onder lokale verdoving. De duur is ongeveer tien minuten. Via een kleine (1,5 cm) snede in de huid wordt de peesschede in de lengterichting open gesneden. Hierdoor ontstaat weer ruimte voor de verdikte pees. De huid wordt met hechtingen gesloten. U krijgt een verband en voor de eerste dag wordt het gebruik van een mitella aangeraden.

Na de operatie

Over het algemeen zult u na de operatie weinig pijn hebben. De dag na de operatie mag u het verband verwijderen, een kleine pleister volstaat dan. U mag gewoon douchen. Zwemmen is niet verstandig, zwemwater is doorgaans niet schoon genoeg. Als er hechtingen zijn kunnen die na ongeveer een week tot 10 dagen worden verwijderd. U mag doen wat u wilt en kunt. U moet er rekening mee houden dat het zeker zes weken duurt voordat stevig vastgrijpen geen last meer geeft. Het littekentje heeft zelfs zeker drie maanden nodig om soepel te worden. Als het gewricht lang gebogen heeft gestaan heeft U hier nog wel enige maanden last van in de vorm van een iets stijf gewricht.

Mogelijke complicaties

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij deze ingreep de normale risico's op complicaties van een operatie. In een zeldzaam geval kan een infectie optreden. Als de pijn na de tweede dag meer toe- dan afneemt, is het verstandig om contact met uw specialist op te nemen. In een heel enkel geval voelt de vinger aan de binnenzijde wat prikkelend of doof aan. Een zenuwtakje werkt dan door de ingreep tijdelijk wat minder goed. Dit herstelt in de loop van enige weken weer. Bij alle operaties of verwondingen aan een arm of been kan, hoewel gelukkig zeldzaam, een posttraumatische dystrofie ontstaan. Dit is een ziektebeeld waarvoor nog geen goede verklaring bestaat. Het gaat gepaard met pijn, zwelling, stijfheid en vaak wisselende verkleuring van de huid. Het is niet mogelijk van tevoren te weten of iemand dit probleem zal krijgen. Het is van groot belang dat met de behandeling van deze ernstige complicatie zo snel mogelijk wordt begonnen. Er is eigenlijk geen kans meer op terugkeer van hetzelfde probleem aan de geopereerde vinger. U moet echter bedenken dat bij een andere vinger hetzelfde probleem kan ontstaan. Indien zich na de ingreep problemen voordoen, dan wordt u verzocht contact op te nemen met uw huisarts of specialist.