e-mail: info@chirurgennoordwest.nl


Dagbehandeling

Inleiding

Deze folder geeft u enige algemene informatie wanneer u een operatie in dagbehandeling moet ondergaan. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Dagverpleging / daghospitaal / dagbehandeling
Met uw behandelend specialist / arts hebt u afgesproken, dat u naar het ziekenhuis komt voor een operatieve ingreep op de afdeling dagverpleging / daghospitaal / dagbehandeling. Deze afdeling is bedoeld voor patiënten die een behandeling moeten ondergaan, waarbij slechts voor enkele uren verpleegkundige zorg en observatie nodig zijn. Het is de bedoeling, als alles goed gaat, dat u in de loop van de dag weer naar huis gaat.

In een enkel geval kan de arts besluiten dat het beter is dat u in het ziekenhuis blijft. Dit hoeft niet te betekenen dat er iets mis is, maar de ene persoon reageert nu eenmaal anders op de ingreep dan de andere. U wordt dan opgenomen op een van de verpleegafdelingen van het ziekenhuis.

Op de afdeling dagverpleging / daghospitaal / dagbehandeling is een aantal zaken anders geregeld dan op een gewone verpleegafdeling in het ziekenhuis:

zo is er een gemengde verpleging van vrouwen en mannen en zijn er geen klassekamers, het ontvangen van bezoek zal veelal niet mogelijk zijn, het ziekenhuis zorgt afhankelijk van uw behandeling voor eten en drinken en roken is niet toegestaan.

Voorbereidingen thuis

Het 'nuchter zijn', als u 's ochtends behandeld wordt, mag u vanaf 00.00 uur niet meer eten, drinken (ook geen water) en roken.
Als u 's middags behandeld wordt, mag u tussen 00.00 en 08.00 uur alleen een beschuit met beleg en een kopje thee gebruiken. Na 08.00 uur mag u niets meer eten, drinken (ook geen water) en roken. Dit is om te voorkomen dat u gaat braken tijdens of na de narcose.
Medicijnen: deze mogen alleen gebruikt worden na voorafgaand overleg met anesthesist of behandelend specialist. Dit geldt met name voor uw antistollingsmedicijnen.
Vervoer: u moet tevoren uw vervoer van het ziekenhuis naar huis regelen. De behandeling kan zodanig uw rijvaardigheid beïnvloeden dat zelfstandig naar huis reizen per auto, fiets of openbaar vervoer absoluut onverantwoord is.
Voorkom infecties: zorg dat uw huid zo schoon mogelijk is. Daarom kunt u zich het beste op de dag van de opname douchen. Verwijder nagellak en gebruik geen make-up. De kleur van de huid geeft de anesthesist tijdens de ingreep belangrijke informatie over uw lichamelijke toestand.

Als u ziek of verhinderd bent
Als u de dagen voor de behandeling verkouden bent, hoest of koorts heeft of om andere redenen niet op de opnamedag kunt komen, wilt u ons dan zo snel mogelijk bellen. In uw plaats kan dan iemand anders geholpen worden.

Nazorg

Wilt u ervoor zorgen dat u gedurende 24 uur na de behandeling gezelschap heeft van iemand die u kan helpen als dat nodig is.

Wat neemt u mee ?

uw ponskaartje
naam en telefoonnummer van een contactpersoon,
een bewijs van inschrijving bij uw ziektekostenverzekeraar.
toiletgerei, nachtkleding en extra ondergoed,
een kamerjas, pantoffels of slippers,
een wijde rok of broek bij een knie- of beenbehandeling;
een wijde trui bij een behandeling aan de arm. U krijgt na de behandeling misschien een dik verband.
eventuele dieetvoorschriften,
een lenzendoosje als u contactlenzen draagt,
wat kleingeld,
iets waar u de tijd mee kunt doorbrengen, bijvoorbeeld een tijdschrift of boek.
Wat u niet moet meenemen:

Waardevolle zaken, zoals sieraden, cheques, bank- en giropasjes en grote geldbedragen. Laat deze bij voorkeur thuis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk in geval van diefstal of verlies van eigendommen van patiënten

Medicijnen
Maak voor uw opname een lijst met daarop de namen en de dosering van de geneesmiddelen die u op dat ogenblik gebruikt en neem deze lijst mee! In het algemeen worden tijdens uw verblijf alle geneesmiddelen door het ziekenhuis verstrekt. De geneesmiddelen van het ziekenhuis kunnen er qua vorm en kleur anders uitzien dan de geneesmiddelen die u thuis gebruikt. De uitwerking is echter dezelfde.

De dag van opname
Op de afdeling dagverpleging / daghospitaal / dagbehandeling meldt u zich bij de receptie. Een verpleegkundige komt u ophalen en legt u de gang van zaken uit. De verpleegkundige zal zonodig een aantal voorbereidingen treffen, zo kan bijvoorbeeld uw bloeddruk en pols gecontroleerd worden, de plaats van behandeling onthaard worden en worden er eventueel medicijnen gegeven als voorbereiding op de narcose.

Anesthesie
De anesthesist spreekt u voor de operatie. Bij de operaties in dagverpleging worden zowel algehele als gedeeltelijke verdovingen toegepast. Indien van toepassing zal naar uw voorkeur van verdoving worden gevraagd.

Recovery
Na de behandeling gaat u naar de recovery of uitslaapkamer. Dat is een ruimte waar alle operatiepatiënten onder toezicht van verpleegkundigen uitslapen en bijkomen. Als de anesthesist toestemming geeft, gaat u weer terug naar de afdeling.

Wat krijgt u mee naar huis?

Instructies en adviezen voor een spoedig herstel.
Een afspraak voor een controlebezoek aan de polikliniek.
Eventueel een recept voor medicijnen.
Eventueel een brief voor uw huisarts.

Vragen
Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of huisarts.

Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u zich het beste wenden tot de afdeling die de behandeling zal uitvoeren.

Bij acute problemen die zich in de eerste avond of nacht voordoen, kunt u bellen naar het ziekenhuis Wanneer zich later thuis na de operatie problemen voordoen, neem dan contact op met de huisarts of het ziekenhuis.

Terug naar begin van de tekst