e-mail: info@chirurgennoordwest.nlH. van der Veen

Aandachtsgebied:
- oncologische chirurgie
- gastro-intestinale chirurgie
- longchirurgie
- chirurgie bij kinderen

Disciplinevoorzitter
Lid wergroep longtumoren IKA
Lid werkgroep mammatumoren IKA
Lid commissie palliatieve zorg
Lid onafhankelijke klachtencommissie
Lid OK-raad

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie
Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie
Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg
European Society of Thoracic Surgeons