e-mail: info@chirurgennoordwest.nlChirurgie bij obesitas (bariatrische chirurgie)


Obesitas (ernstig overgewicht) is een snel toenemend gezondheidsprobleem. Er bestaat een sterke relatie tussen obesitas en verschillende gezondheidsproblemen zoals suikerziekte, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, slaapapnoe syndroom en gewrichtsklachten.

Chirurgen Noordwest.nl participeert in het Obesitascentrum Noord Holland. Het centrum is gevestigd in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk. Hier worden intensieve trajecten voor mensen met overgewicht verzorgd. De operatie vindt plaats in het RKZ en een begeleidingstraject wordt aangeboden door de Nederlandse Obesitaskliniek, nabij het RKZ in Beverwijk.
De operaties worden uitgevoerd door de chirurgen Cense, Demirkiran en Jonker.