e-mail: info@chirurgennoordwest.nl

Team vaatchirurgie

Het vaatchirurgische team van Chirurgen Noordwest stelt zich graag aan u voor.

Verpleegkundig Specialisten Vaatchirurgie:
- mw. R.L. Thomas

Werkterrein

Het specialisme vaatchirurgie houdt zich bezig met onderzoek, diagnose en behandeling van ziekten die te maken hebben met bloedvaten (aders/slagaders).

Vaatziekten zijn vaak het gevolg van meerdere gezondheidsproblemen (hoge bloeddruk, overgewicht, suikerziekte) met familiaire aanleg. In een multidisciplinair overleg bespreken de artsen (chirurgen, radiologen, internisten) de behandelmogelijkheden. Dit overleg is een voorwaarde om de voor u beste behandeling te kunnen vaststellen. Tijdens een afspraak op de polikliniek legt de chirurg het behandelplan aan u voor en bepaalt samen met u de uitvoering van het behandelplan.

We behandelen patiënten met vernauwingen, afsluitingen en verwijdingen van bloedvaten. De behandeling van vaatziekten kan met medicijnen, endovasculair (een dotterbehandeling) of operatief (bypass, kunstvat) zijn. Onze afdeling is gespecialiseerd in de behandeling van de volgende aandoeningen:
  • vernauwing van de halsader (carotis)
  • verwijding buikslagader (aneurysma)
  • vernauwde bloedvaten in het been en/of bekken (etalagebenen, perifeer vaatlijden)
  • nierinsufficiëntie waarvoor hemodialyse nodig is (shunt)
  • vernauwingen van (slag)aders en zenuwen in borstkas/schouder en arm (thoracic outlet syndroom)
  • diabetische voet
  • spataderen (varices)

Samenwerking binnen Noordwest Ziekenhuisgroep
Ons team werkt samen met de afdeling interne geneeskunde (vasculaire geneeskunde, nefrologie) en de afdeling radiologie (interventie radiologie). Als het nodig is, overleggen we met specialisten van deze afdelingen en verwijzen we patiënten door. Buiten Noordwest Ziekenhuisgroep werken we samen met fysiotherapeuten en revalidatiecentra.

Wetenschappelijk onderzoek
Voor continue verbetering van onze behandelingen werkt ons team mee aan wetenschappelijk onderzoek.