e-mail: info@chirurgennoordwest.nl

Traumateam

Het traumateam van Chirurgen Noordwest.nl stelt zich graag aan u voor. Verder vindt u korte uitleg over de zorg die u in de verschillende fases van uw behandeling van het team kunt verwachten.

Lees meer

Werkterrein

Het traumateam staat zeven dagen per week en vierentwintig uur per dag voor u klaar op de spoedeisende hulp, de operatiekamer etc.

Lees meer

Gespecialiseerd personeel

Op onze trauma-afdelingen werken verpleegkundigen, fysiotherapeuten en arts-assistenten die gespecialiseerd zijn in het verzorgen, behandelen en begeleiden van ongevalpatiënten...

Lees meer


Traumateam

Het traumateam is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van patiënten die na een ongeval acuut zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld na een verkeersongeluk, verbranding, een sportblessure, enzovoort. Acute zorg is moeilijk te plannen. De kans is daarom groot dat u in de verschillende fases van uw behandeling met verschillende leden van het traumateam te maken krijgt.

Uw hoofdbehandelaar
Een van de traumachirurgen is uw hoofdbehandelaar. Dit betekent niet dat u altijd door uw hoofdbehandelaar zelf wordt onderzocht, behandeld en/of gecontroleerd. Maar uw hoofdbehandelaar is wel eindverantwoordelijk voor uw medische behandeling. U kunt dus met al uw vragen bij hem terecht.
Weet u niet wie uw hoofdbehandelaar is? Vraag dit dan na bij het traumateam zelf of een zorgverlener op de afdeling of de traumapolikliniek.

Werkterrein

Het traumateam staat zeven dagen per week en vierentwintig uur per dag op verschillende afdelingen voor u klaar:

  • spoedeisende hulp;
  • intensive care;
  • operatie- en gipskamer
  • verpleegafdeling traumatologie (als opname nodig is);
  • traumapolikliniek (voor controle na uw ontslag).

Spoedeisende hulp
Veel patiënten die acuut zorg nodig hebben, komen op de afdeling Spoedeisende Hulp binnen. Wellicht bent u hier ook zelf opgevangen en zo nodig al behandeld. De gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen van de Spoedeisende Hulp werken altijd in overleg met het traumateam.

Intensive care of verpleegafdeling traumatologie
Misschien is uw letsel zo ernstig dat opname noodzakelijk is. Afhankelijk van uw situatie wordt u opgenomen op de intensive care of de verpleegafdeling.

Intensive care
Als er sprake is van een levensbedreigende situatie, wordt u opgenomen op de intensive care. Zodra dat mogelijk is, wordt u overgeplaatst naar een ‘gewone’ verpleegafdeling.

Verpleegafdeling
Als uw leven niet in gevaar is, wordt u opgenomen op de verpleegafdeling. Bijvoorbeeld omdat:
  • een (spoed)operatie nodig is: de operatie wordt altijd door een lid van het traumateam zelf of, bij minder ingrijpende letsels, onder supervisie van het team uitgevoerd;
  • de ernst van uw letsels niet meteen duidelijk is: u wordt dan ter observatie (meestal voor 24 uur) opgenomen zodat we op tijd met een behandeling kunnen starten als dat nodig is;
  • u vanwege de ernst van uw letsel (nog) niet met ontslag kunt: u start dan al in het ziekenhuis met uw revalidatie.

Gespecialiseerd personeel

Op de afdeling traumatologie werken verpleegkundigen, fysiotherapeuten en arts-assistenten die gespecialiseerd zijn in het verzorgen, behandelen en begeleiden van ongevalpatiënten. De afdelingsartsen overleggen elke ochtend en avond met het traumateam over uw (na)behandeling.
Het kan zijn dat u, behalve het traumateam, ook de fysiotherapeuten tijdens uw controle op de traumapolikliniek terugziet.

Samenwerking
De chirurgen van onze locaties werken onderling nauw samen. Dit houdt in dat er afspraken besaan over welke behandeling in welk ziekenhuis wordt gedaan. Het kan dus gebeuren dat u in MCA wordt opgenomen, maar wordt geopereerd in het Rode Kruis Ziekenhuis of in het Gemini Ziekenhuis. Omgekeerd kan ook. Natuurlijk informeren wij u hierover van tevoren.

Verder herstel na ontslag
Mogelijk kunt u na uw ontslag thuis verder herstellen. Zo nodig onder begeleiding van een fysiotherapeut bij u in de buurt. Het kan ook zijn dat voor uw herstel en revalidatie (tijdelijke) opname in een verpleeghuis, verzorgingshuis of revalidatiecentrum nodig is. Zolang het voor uw herstel van belang is, blijft u in alle gevallen onder controle van het traumateam. U komt dan regelmatig terug op de traumapolikliniek.

Controle op de traumapolikliniek
Als u voor het eerst op de traumapolikliniek komt, kan het zijn dat u wordt gecontroleerd door een arts of een traumachirurg in opleiding. U kunt erop rekenen dat zij de behandeling, behalve met uzelf, ook altijd overleggen met uw hoofdbehandelaar van het traumateam.

Gipskamer
Heeft u gips gekregen? Dan komt u voor controle terug op de gipskamer. U wordt daar gecontroleerd door ervaren artsen, physician assistants en gipsmeesters die met het traumateam overleggen over de beste nabehandeling. Physician assistents zijn HBO-opgeleide zorgverleners die bevoegd zijn om een deel van de medische behandeling uit te voeren.

Uw vragen
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de traumapolikliniek. Dat kan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.