e-mail: info@chirurgennoordwest.nl

Team Longchirurgie

Het longchirurgische team van Chirurgen Noordwest stelt zich graag aan u voor.

Werkterrein

Een longchirurg opereert patiënten met afwijkingen aan de borstkas of longen. U wordt geopereerd door de longchirurg wanneer er bijvoorbeeld een goedaardige of een kwaadaardige tumor in de long gevonden is. Een longchirurg opereert ook patiënten die een zogenaamde ‘klaplong’ hebben die niet wil genezen of steeds terugkomt. Een andere operatie die wordt uitgevoerd door de longchirurg is een mediastinoscopie. Dit is een kijkoperatie achter het borstbeen, in het bovenste deel van de borstholte.

Longteam

De longchirurgen werken intensief samen met andere medisch specialisten, zoals longartsen, radiologen en nucleair geneeskundigen. Elke week is er een multidisciplinair overleg waarbij zij allen aanwezig zijn. Elke medisch specialist heeft met zijn of haar specifieke expertise een belangrijke rol in uw behandeling. De longarts is meestal de arts die met u bespreekt dat verder onderzoek van de long(en) nodig is. De longarts kan u hiervoor doorverwijzen naar de afdeling Radiologie of de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Als besloten wordt dat een operatie noodzakelijk is, wordt de longchirurg ingeschakeld.

Longoperatie steeds minder belastend

Minimaal invasieve chirurgie is één van de speerpunten van de Noordwest Ziekenhuisgroep. Ook bij longoperaties kunnen minimaal invasieve technieken worden ingezet, zoals VATS. VATS staat voor Video Assisted Thoracoscopic Surgery. Bij deze operatietechniek maakt de longchirurg één of meerdere kleine sneetjes in de huid om zo met een kijkbuis in de borstholte te kunnen kijken en de operatie te kunnen uitvoeren. Hierdoor hoeft de patiënt geen thoracotomie (open longoperatie) meer te ondergaan, een operatie die over het algemeen veel zwaarder is. Op dit moment wordt het merendeel van de longoperaties in NWZ uitgevoerd met behulp van VATS.

De longchirurgen van Chirurgen Noordwest bedienen de regio Den Helder, Alkmaar en Beverwijk. Tevens bestaat er een samenwerking met de longchirurgen van het Amsterdam UMC. Ook heeft de vakgroep longchirurgie de bevoegdheid om op te leiden tot longchirurg.