e-mail: info@chirurgennoordwest.nlDr. J. Bosma

Aandachtsgebied:
- vaatchirurgie2002 - 2008 Opleiding Heelkunde in VUMC en Kennemer Gasthuis
2008 - 2010 Vervolgopleiding Vaatchirurgie (OLVG)
2013 Promotie aan Vrije Universiteit te Amsterdam: Quality control in vascular surgery

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie
European Society for Vascular Surgery
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst
Federatie Medisch Specialisten