e-mail: info@chirurgennoordwest.nlR.G. Hulsebos

Aandachtsgebied:
- vaatchirurgie1995 - 2001 Opleiding Heelkunde Medisch Spectrum Twente en UMC Groningen
2001 - 2002 Vervolgopleiding Vaatchirurgie UMC Groningen

ICT, lid stuurgroep + dagelijks bestuur
dagelijks bestuur ICT
bloedtransfusiecommissie
transplantatiecommissie
werkgroep specialistenportal