e-mail: info@chirurgennoordwest.nlDr. W.H. Schreurs

Aandachtsgebied:
- oncologische chirurgie
- gastro-intestinale chirurgie
- longchirurgie
- laparoscopische chirurgie

Common bile duct stones; diagnosis and therapy (23-10-2002, Rijksuniversiteit Utrecht)

lid schrijfgroep Curriculum Heelkunde Opleiding (SCHERP)
lid Werkgroep longtumoren (IKA)
lid Werkgroep GE (IKA)
lid Werkgroep Mammacarcinoom (IKA)
voorzitter stuurgroep netwerk chirurgische oncologie (IKA)
lid kring longchirurgie Amsterdam
lid werkgroep weke delen tumoren (IKA)
bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie
lid Noord-Hollands Pulmonologisch genootschap
opleider arts-assistenten Chirurgie MCA
voorzitter oncologiecommissie MCA
voorzitter stichting Duizend Borsten
lid werkgroep docentprofessionalisering KNMG
lid werkgroep kwaliteit Centrale Opleidingscommissie MCA

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie
Nederlandse Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie
Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie
Nederlandse Vereniging voor Intensive Care